Udvikling — styrkelse af lederteam

Styrkelse af ledersamarbejdet i virksomheden

Målet er styrkelse af samarbejde, relationer og arbejdsgange, som er grundlaget for organisationens succes og effektivitet. Kompetenceforløbet skræddersyes til samarbejde på tværs i organisationen eller mellem udvalgte afdelinger og har også til opgave at:

 • Styrke de ledelsesmæssige kompetencer set i forhold til organisationens opgaver.
 • At fremme den ledelsesmæssige udvikling og teamtilegnelse.
 • At få samlet overblik og se sammenhænge mellem nødvendig ledelsesteori og organisationens succes.
 • At skabe den nødvendige refleksion til hverdagen, så man bliver bedre til at være nærværende i den.
 • At frigøre ledelsesmæssige potentialer.
 • At udvikle et positivt ledelsesmæssigt samarbejde hvori tanker, spørgsmål, tvivl, erfaringer, frustrationer og gode idéer mv. fra det daglige arbejde kan bearbejdes seriøst og konstruktivt i fortrolighed.

Konsulenten inddrager i samarbejdet med ledergruppen, de nyeste ledelsesteorier og evidensbaserede målinger, som kan kvalificere processen.

Gennem forløbet udvikler kursisterne sig fra “jeg” opfattelser til en “vi” og “os – kultur”.

Fase 1: "Jeg" opfattelsen

Formål

Det er formålet, at den enkelte deltager opnår indsigt i og arbejder med egne værdier samt egne ressourcer.

Deltageren skal opnå kendskab til sin rolle og sin funktion i teamet/gruppen og i organisationen. Med dette fundament er det formålet at give afsæt for personlig og organisatorisk udvikling.

Indhold

 • Værdier, holdninger og normer
 • Motivationsfaktorer
 • Funktionsbetingelser og arbejdsvilkår
 • Roller
 • Kommunikation
 • Tillid/respekt, pligt/krav, ansvar/indflydelse
 • Personlighed og evt. kompetenceprofilanalyse
 • Menneskesyn og ledelse
 • Ressourcer og reserver (herunder klarlæggelse af personlige udviklingsområder)
 • Personlige målsætninger

Fase 2: "Vi"

Formål

Det er formålet, at give deltageren yderligere indsigt i organisationens bærende principper, og her igennem kunne fokusere og arbejde med egen nærmeste organisation (gruppe/team/afdeling), og synliggøre overvejelser og strategier.

Deltageren vil i denne fase opnå en styrkelse af kendskabet til den samlede organisations mission, vision, strategier og værdier.

Det er formålet at udvikle deltagerens kompetencer og commitment til at indgå i team og team-processer, ligesom det er formålet, at deltagerne medvirker til at stimulere disse processer i organisationen.

Indhold

 • Afdelingsniveau, arbejdsgruppeniveau og samspil med den øvrige organisation.
 • Gruppepsykologi og gruppedynamiske processer
 • Kommunikation
 • Ledelse, lederroller og lederens opgaver

Fase 3: "Os"

Formål

Ledergruppens sammenhæng og løft ind i den organisatoriske helhed.

Gennem nye handlinger er det formålet at fastholde og arbejde med ”Os”- tiltag i organisationen, og skabe den positive kraft i ledergruppen i forhold til commitment, resultatstyring, mål og medarbejder- feedback.

Det er ligeledes formålet at behandle konkrete emner fra hverdagen og herved forbedre produktionen samt udvikle eksisterende forretningsgange og procedurer.

Indhold

 • Sammenhæng mellem kultur på individniveau, teamniveau og organisationsniveau.
 • At styrke den organisatoriske commitment.
 • At lokalisere og iagttage organisatoriske problemstillinger og kunne handle samlet.
 • Aktiviteter til fortsat udvikling af det organisatoriske samspil.