Styrkelse af arbejdsmiljø

Vi kommer med redskaber, der er enkle, virksomme og anvendelige, og som i den grad kan benyttes fremadrettet, efter vi har samarbejdet med jer. Det bliver skræddersyet til jeres organisation/ branche.

Hvem gør hvad i arbejdsmiljøindsatsen? Arbejdsgiveren har det overordnede ansvar – men arbejdsmiljøet er en fælles opgave, som ledelse og medarbejdere har pligt til at samarbejde om.

Arbejdsmiljøorganisationens opgaver omfatter både det analyserende, forebyggende og opfølgende arbejde omkring arbejdsmiljøet, herunder APV og en fast, årlig drøftelse.

Samarbejdet i arbejdsmiljøorganisationen er krumtappen i arbejdet. Her samarbejder ledelse og arbejdsmiljørepræsentant om at styrke arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljørepræsentanten har en særlig rolle som repræsentant for kollegerne og som brobygger mellem ledelse og medarbejdere.

Arbejdsmiljølederen har et stort ansvar for kunne dokumentere at arbejdsmiljøprocesser følges op, og der kontinuerligt er systematik og dokumentation for arbejdet.

Kampagne: Sæt spot på arbejdsmiljøet: Få testet din viden om reglerne for organisering, efteruddannelse og den årlige drøftelse.

Kom i mål med indsatser i arbejdsmiljøet med en digital tjekliste til arbejdsmiljøet. Tjeklisten tager udgangspunkt i en konkret indsats, I vil i mål med.

Arbejdsmiljøuddannelsen er obligatorisk for medlemmerne af arbejdsmiljøgruppen.

Få overblik over arbejdsmiljøsystemet: Hvem laver reglerne, hvem sørger for at de bliver overholdt og hvem tilbyder information og rådgivning?

Love og regler om arbejdsmiljøorganisationen og arbejdet for et bedre arbejdsmiljø.