Individuel ledercoaching

100 % individuelt fokus

Gennem afdækning af arbejdsfelter, udfordringer og ønsker til forandring, lægges i samarbejde med den enkelte leder et tæt intensivt individuelt forløb på arbejdspladsen, som har til formål at styrke den enkeltes position, SPECIFIKT ud fra det kompetencemæssige behov, som er opstået inden for et arbejdsfelt, som lederen bevæger sig indenfor.

Gennem det intensive forløb, udvikles lederens handlekompetencer i forhold til den organisatoriske sammenhæng, og set med afsæt i den enkelte leders profil.

Konsulenten har til opgave, med afsæt i den organisatoriske virkelighed og lederens profil, at bidrage effektivt til den ledelsesmæssige kompetenceudvikling og konkrete løsning af hverdagens opgaver.

Lederen vil således opleve en mere succesfuld ledelsespraksis under og efter dette intensive forløb.

Konsulenten inddrager i samarbejdet med lederen nyeste ledelsesteorier og evidensbaserede målinger, som kan kvalificere ledelsens eller lederens kompetencer.