Om rekruttering

Det rigtige match

I tæt samarbejde med en af vores konsulenter i Brandt Gruppen gennemgår vi, hvilke kompetencer jobbet kræver, og hvilken profil der vil passe i det, samt hvem den nye medarbejder skal arbejde sammen med – internt såvel som eksternt. Denne jobkravs-analyse og proces sikrer, at der sker overlap mellem firmaets profil til kandidater og ansøgerprofiler.

Dernæst går man videre til formulering af jobopslaget, afholdelse af jobsamtalerne, afslag og ansættelse, samt onboarding. I alle disse trin tager jobkravsanalysen højde for – og har fast blik på virksomhedens strategi.

Et vigtigt skridt i enhver rekruttering er derfor at være bevidst om, at de nyansatte ikke kun underskriver en fysisk kontrakt med jer. Han/hun underskriver også en psykologisk kontrakt, som skal indeholde alt det, man bliver enige om i løbet af jobsamtalerne. Og som også på sigt skal stemme overens med de aftaler, der indgår i rekrutteringsfasen.

Vellykkede rekrutteringer består altså af en del led, og der er mange detaljer, som man skal være opmærksom på.

Rekruttering med profilværktøjer

Garudas profilværktøjer er danskudviklede og retter sig helt specifikt til det danske arbejdsmarked og den måde, der bedrives ledelse på her i landet. Desuden opereres med flere forskellige typer profilværktøjer, der henvender sig til både timemedarbejderen og den højtkvalificerede specialist – og alt derimellem.

I Brandt Gruppen anvender vi BasisProfilen, FokusProfilen og KompetenceProfilen, som stiger i størrelse og dybde. Profilerne kan beriges yderligere med logisk test og et onboarding-modul, der anbefaler, hvordan de nyansatte og deres nærmeste ledere sørger for, at ansættelsen bliver en succes.

Profilværktøjerne kan dermed gøre virksomheden endnu bedre til at rekruttere. Og så afgør man naturligvis selv, om man udelukkende vil bruge profilværktøjerne, om man vil have konsulenthjælp til jobsamtalerne, eller om man vil have os til at sammensætte en samlet rekrutteringsstrategi for jer, der strækker sig fra jobsamtale over onboarding til udvikling af medarbejderne. Strategien kan også indeholde e-rekrutteringssystemet JobMatchProfile.