Garuda KompetenceProfil

Hjælpeværktøj ind i rekruttering

Med sine 320 udsagn fordelt på 16 personlighedstræk er KompetenceProfilen en af markedets mest omfattende personprofiler. Den fungerer som værktøj til at rekruttere, onboarde og udvikle medarbejdere og ledere. KompetenceProfilen sætter konsulenten i stand til at stille målrettede og kvalificerede spørgsmål – og ud fra dem få et nuanceret billede af en persons måde at arbejde på.

Når man har udfyldt en KompetenceProfil, genereres der en profil, der dels giver et grundigt grafisk overblik over personlighedstræk som Risikovillighed, Opbakning, Selvtillid og Psykisk styrke. Dels udstyres den med fortolkningstekster, der forklarer, hvad medarbejderens eller lederens svar fortæller om, hvordan han/hun løser sit arbejde.

Grafikken og fortolkningsteksterne fungerer som udgangspunktet for den åbne og ligeværdige dialog, der efterfølgende skal afholdes.

KompetenceProfilen indeholder en række hjælpeværktøjer som fx en åben udsagnsanalyse, så medarbejderen altid kan se sine svar – og hvorfor de giver det resultat, de gør. Den fuldstændige åbenhed er et helt specielt kendetegn ved Garuda.

Det samme er de vægtede udsagn, der dækker over, at udsagnene i KompetenceProfilen vægtes efter, hvor mange der vælger dem. Så hvis en respondent vælger et udsagn, som 5 % af alle andre respondenter også tager, så får det mindre styrke, end hvis hun vælger et udsagn, som kun 0,5 % plejer at tage.

KompetenceProfilen er Garudas mest dybdegående værktøj, og er meget fleksibel. Man kan vælge, om der skal afdækkes 8, 12 eller 16 personlighedstræk, og dertil en række tillægsmoduler, som der også kan vælges imellem. Profilerne bidrager med hver deres kvaliteter.

KompetenceProfilen medfører altså mange muligheder og giver eksempelvis svar på:

  • Hvad motiverer personen?
  • Hvad giver personen jobtilfredshed?
  • Hvordan kommunikerer personen?
  • Hvordan samarbejder personen med andre?
  • Hvordan forholder personen sig til forandringer?