Om Brandt Gruppen

Om Hans-Henrik Brandt

Certificeret Business Coach

Master i offentlig ledelse med speciale i “Ledelsespraksis og medarbejdermotivation”

Certificeret i Garuda KompetenceProfil m.m.

Evner og har erfaring med at øge den relationelle kapacitet og styrke det tværfaglige samarbejde mellem ledelsesniveauer og arbejdsområder, og mellem medarbejder-kompetencer og kerneopgaver.

Mine HR- kerneområder er leder- og medarbejdercoaching, organisations- og udviklingsforløb. Sikkerheds-, trivsels- og sygefraværsprocesser, rekruttering, personaleudvikling, foruden personalejura og overenskomstmæssige forhold.

Har fokus på organisationskultur som en transformationel faktor, der skal ses i sammenhæng med tydelige visioner og strategier for opnåelse af de målsætninger der er sat Medarbejderinvolvering og et velfungerende MED- system, er afgørende for at skabe medarbejdermotivation og commitment til de organisatoriske beslutninger og udviklingsmål.

Vores historie

Brandt Gruppen blev etableret i 2002 og har gennem årene arbejdet med:

  • Leder- og medarbejdercoaching.
  • Trivsels- og arbejdsmiljøprocesser.
  • Organisationsudviklingsprocesser.
  • Rekruttering

Vores mindset er at: Positive processer bibringer evnen til at kunne handle anderledes.

  • Den ambitiøse vision er at tilføre positiv energi og handlekraft.
  • Via et tæt samarbejde.
  • Med et ressource- og resultatfokus.
  • Med afsæt i at udvikling sker via mennesker.

Hos Brandt Gruppen arbejder vi derfor passioneret med samarbejde – og samarbejder med passion.

Mission

Vi hjælper virksomheder, ledere og medarbejdere med trivsel- og udviklingsprocesser. Vi hjælper ledere og medarbejdere med at lykkedes i arbejdslivet, ved at kunne handle kompetent og bevidst ud fra givne rammer og værdier.

Vision

Visionen er klar, vi vil skabe Danmarks bedste HR- konsulentfirma, hvor vi står for de bedste positive processer, der bibringer vores kunders evnen til at kunne gøre det anderledes og hvor vi er fokuseret på vores værdier.

Vores værdier er tillid, respekt, udvikling og gennemsigtighed

Tillid afspejles i alt, hvad vi gør. Tillid mellem mennesker er nøglen til at møde et andet menneske positivt. Vores kunder skal have tillid til, at vi kan hjælpe dem – og vi har tillid til, at de gør det bedste, de kan, for at hjælpe os på vej. Så vi får det bedste udgangspunkt og et godt samarbejde, hvor vi har tiltro til hinanden.

Respekt for vores kunder. Alt hvad vi gør, gør vi med respekt for det enkelte menneske. Vi opfører os ordentligt og professionelt og har respekt for, at både kompetenceudvikling og tæt samarbejde, er vitalt for begge parter.

Udvikling er resultatet af vores indsatser, Den enkelte leder, ansatte eller organisation, har gennemgået en proces der bibringer til fremvækst og proaktivitet.

Gennemsigtighed betyder, at vores proces og værktøjer er kendte for vores kunder, så udgangspunktet for samarbejdet er gennemsigtigt. Vi er ærlige og fortæller vores mening – og vi gør det med respekt.