Individuel medarbejdercoaching

100 % individuelt fokus

Individuel medarbejdercoaching er en samtalesituation og en udviklingsmetode, hvor den enkelte medarbejder gennem samtaler med konsulenten taler om det at være i organisationen. Coachingen har derfor medarbejderen som person i fokus i den organisatoriske kontekst. Målet er at skabe større indsigt i egen rolle i organisationen gennem input, spørgsmål og feedback fra coachen.

Ved at din coach løbende forholder sig konstruktivt undersøgende til dine arbejdsmæssige oplevelser, får du mulighed for nye erkendelser over egen praksis og relationer i organisationen. Gennem samtalen hjælper coachen dig med at definere og klargøre forskellige problemstillinger og støtter dig i at finde frem til dine egne løsninger på en sådan måde, at dine handlekompetencer øges, og at du dermed konkret får flere valgmuligheder og alternative løsninger end før coachingen.

Du vil opleve et væsentligt mentalt løft og at få mere energi.