logo
dddd

BrandtGruppen blev grundlagt i 2002 og har fokus på coaching og kompetenceforløb i private som offentlige organisationer.

Vi har medarbejder- og ledercoaching og organisationsudvikling som vores daglige omdrejningspunkt.

I BrandtGruppen bidrager vi med: Procesindlæg, optimeringsprocesser og  nyeste forskning  vedrørende organisations- og kompetenceudvikling.

Vi er en glad virksomhed, der giver energi, glæde og handlekompetencer til vore samarbejdspartnere.

Login til vidensdeling

Team eller enkeltpersoner kan med tildelt kode og password, logge sig ind på deres personlige side. Herefter har man adgang til en række faciliteter så som referater,handleplaner, vidensbibliotek, faglige artikler samt muligheden for at sende emails.

Velkommen til din eller jeres brugbare platform til kompetenceudvikling.

Organisations- og kompetenceudvikling

I BrandtGruppen arbejder Vi med arbejdspladsorienteret organisations- og kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Den nærværende udvikling af kompetencer på arbejdspladsen, tager afsæt i hverdagens opgaver, udfordringer og problemstillinger.

Gennem en afdækning samt afgrænsning af fokusfelter, etablering af fælles perspektiver og inddragelse af relevant viden, formes nye perspektiver og handlemuligheder.